BASES LEGALS SORTEIG YELLOWSHOP MARKET

BASES LEGALS PEL SORTEIG DE 3 XECS REGAL PER VALOR DE 50€ - YELLOWSHOP MARKET
 1. Organitzador del Sorteig: El sorteig l'organitza Yellowshop.
 2. Àmbit i Durada: El sorteig està dirigit a usuaris de xarxes socials i es durà a terme des del moment del seu anunci fins al dia 10/04/2024 a les 12 am, sent els dies 11, 12, 13 i 14 d'abril els designats per al bescanvi dels premis al Mercat del Pla de Lleida.
 3. Participants: Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys que resideixin a la província de Lleida i que compleixin amb els requisits de participació establerts en aquestes bases. No podran participar empleats de l'Organitzador, ni els seus familiars directes fins a segon grau.
 4. Com Participar:
  • Els participants han de seguir el compte de @yellowshop.es a Instagram.
  • Etiquetar almenys un amic en els comentaris del post del sorteig. Quants més amics esmentin, més oportunitats tindran de guanyar.
  • Compartir el post del sorteig en els seus stories d'Instagram.
 5. Període del Sorteig: Del 05/04/2024 al 10/04/2024 fins a les 12 am
 6. Selecció i notificació dels Guanyadors: Els guanyadors seran seleccionats de manera aleatòria entre tots els participants que compleixin amb els requisits de participació. El sorteig es durà a terme el dia 10/04/2024, i els guanyadors seran contactats a través missatge privat des del perfil de xarxes socials de Yellowshop.
 7. Premi: Hi haurà un total de tres (3) guanyadors, i cadascun rebrà un val per valor de 50€ per a gastar al market de Yellowshop durant els dies especificats. Els vals no són transferibles, no poden ser canviats per diners en efectiu ni per altres béns i serveis.
 8. Privacitat i Ús de Dades Personals: Pots consultar les polítiques de privacitat i ús de dades personals en el següent enllaç https://www.yellowshop.es/policies/privacy-policy
 9. Acceptació de les Bases: La participació en el sorteig implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases legals i del criteri de l'Organitzador quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.
 10. Protecció de Dades: Les dades personals recaptades per a la participació en el sorteig seran tractats conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
 11. Modificació de les Bases i Cancel·lació: L'Organitzador es reserva el dret de modificar les bases del sorteig o cancel·lar-lo, per causes justificades, sense que això doni dret a indemnització als participants.
 12. Jurisdicció: Per a tota controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació i aplicació d'aquestes bases, tant l'Organitzador com els participants del sorteig se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals del domicili de l'Organitzador, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.
Aquest document constitueix el conjunt de regles oficials per al sorteig. La participació en el mateix suposa el coneixement i acceptació d'aquestes bases.